Veiligheid en geborgenheid hand in hand

Wij bieden de bewoners van de appartementen een veilige en beschermde woonomgeving. Inbraakbeveiliging Nederland controleert daartoe elk jaar de serviceflat en haar appartementen. Om tot optimale (inbraak)veiligheid te komen, hebben wij diverse camera’s en bewegingsmelders geplaatst.

In De Luchte kunt u rekenen op de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • Het hang- en sluitwerk van alle appartementen voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
  • Elk appartement is voorzien van een alarmeringsknop en elke bewoner beschikt over een halsalarm. Een oproep via de alarmeringsknop in het appartement of via het halsalarm wordt direct doorgemeld naar de receptie. ’s Nachts komt de melding binnen op de pieper van de slaapwacht. Na een aantal minuten is er een spreek-luisterverbinding met de receptionist, alarmwacht of slaapwacht. Deze medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij functioneren als intermediair tussen de bewoner en de eventueel te waarschuwen personen (eerste contactpersoon/familie) of hulpdiensten (huisarts, doktersdienst of ambulance).
  • In de appartementen zijn rookmelders aanwezig. Deze geven een akoestisch signaal bij rookontwikkeling. In de gangen zijn rookmelders die automatisch een signaal doorgeven aan de brandmeldinstallatie. Daarnaast zijn er handmelders in de gangen. Bij activering geven deze een signaal door aan de Alarmcentrale. De signalen van de rookmelders in de gangen en de handmelders gaan ook gelijk door naar de handset (de pieper) van de receptionist, alarmwacht of slaapwacht.
  • Aanwezigheid AED (automatische externe defibrillator). Het personeel is geschoold in het gebruik ervan.